Second day, same place, same position. And the same jacket. A small fly appears immediately on my sleeve. There is also a fly on my shoulder, a super tiny one with a rear that bends upwards. The rear whisks frantically up and down.
An ant, brownish red. At first I try to film it on the ground, but it disappears. At the same moment something stings my palm. I guess the ant got scared. What a light sting, I’m thinking, doesn’t hurt at all. I let the ant wander on my palm for a moment, and then I put my hand on the ground so that it can walk away.
Jaetut tilat on lajien välinen, alati kehittyvä, elävä ja
kokemuksellinen installaatio ja puutarha hyönteisille
ja ihmisille.
Jaetut tilat kutsuu sinut piknikille pölyttäjien kanssa, kuuntelemaan hyönteiskonserttia ja vetäytymään kaupungin kiireistä piilopaikkaan kukkien keskelle.
Voit kokea kirsikkapuiden keskelle levittäytyvän installaation omaan tahtiisi ja omalla tavallasi. Installaatio kasvaa ja kehittyy pitkin kesää ja on joka käyntikerralla hieman erilainen. Katso ilmoitustaululta, mitä uutta installaatiossa tapahtuu.

Tervetuloa pohtimaan omaa hyönteissuhdettasi ja ihmettelemään maailmaa hyönteisperspektiivistä!
Lassilan tila, Paijalantie 341, 04300 Tuusula

Shared Spaces is an inter-species, ever-developing,
alive and experiential installations and garden for
insects and people.
It is difficult to come up with a group that is more foreign to Western people than insects and other “bugs”. They belong to the margins of fauna, they do not have to be treated with the same ethical seriousness as, for example, birds and mammals. Insects are annoying, disgusting, scary and even dangerous. They are the material of nightmares and horror films.

In recent years, news of insect extinction has made headlines. There has been talk of the important role of insects as providers of “ecosystem services”: they pollinate, decompose, shape the soil, control pests. Today, many are already making efforts to save pollinators by hanging butterfly bars in their gardens and building insect hotels. However, are all bugs welcome to these hotels? "A tick that spreads diseases is a useless creature in the cycle of nature," Helsingin Sanomat wrote recently. Salvation, or even the right to exist, must be earned through the benefit to humans.

In shared spaces, we are looking for a different way to deal with bugs. How to look at insects if one could bypass the whole harm-benefit dichotomy? Could you see something other than a poor rescue or a disgusting bug in a bumblebee, fly, earthworm, or spider? The installation provides a space to reflect and marvel at the way insects live and the world we share with them. How would it feel to build up one’s relationship with insects from scratch and face them equally eye to eye?
Lassilan tila, Paijalantie 341, 04300 Tuusula
Shared Spaces invites you to a picnic with pollinators, to a hiding place surrounded by flowers, and to a concert played by the residents of an insect hotel.
You can experience the installation at your own pace and in your own way. The installation grows and develops throughout the summer and thus every visit is different. Check the announcement board for what is new in the installation!

Welcome to reflect on your own insect relationship and marvel the world from an insect perspective!
Exercise no. 1: Sensing Vibrations
Exercise no. 2: Visual Perception
For this exercise you need a mirror (about 30x25cm).
With the help of your hands, place the mirror on your forehead, facing down. Watch the environment through the mirror.
Have a walk while keeping your eyes on the mirror.
Change the mirror position, f.ex. try to place it on the chin, and try to walk again. Search for most awkward, new, revealing angles.
The installation is carried out in collaboration with the Finnish Lepidopterologist Society and the organic food co-operative Oma Maa.
Exercise no.3: Walking Rhythm
Find a bug and observe the rhythm of their movement. Which direction are they heading? Is the way straight or zigzag? When and why do they change direction? What makes them stop, and for how long?
Try to figure out what are the surrounding causes that make changes in a bug's way/the way it travels. Is there a bump on the road, a leaf or a rock? Did the wind blow hard enough to make the bug stop? Was there another bug? A smell or a sound? A vibration?
Start walking. Start to observe the environment as if you were a bug. Use your observations: if you would be in a bug’s position, what would make you run faster, when and why to stop, why to change direction?
Installaatio toteutetaan yhteistyössä Suomen perhostutkijain Seuran ja Luomuosuuskunta Oma Maan kanssa.
Place a hand / foot on top of a seemingly still surface (ground / sofa / glass / rock). Try to be still. Be sensitive to any vibration or movement you might sense. What kind of movement do you sense, if any? What information do you get about the surface?

Place a hand / foot on top of a resonating / moving surface (fridge / car - if you are traveling in it / branch in the wind / another living being). Try to be still but don’t try to control the movement of the surface. Be sensitive to any vibration or movement you might sense. What information do you get about the surface? Are you able to distinguish the sensation from hearing and seeing?

On vaikea keksiä länsimaiselle ihmiselle vieraampaa porukkaa kuin hyönteiset ja muut “ötökät”. Ne kuuluvat eläinkunnan marginaaleihin, niihin ei tarvitse suhtautua samalla eettisellä vakavuudella kuin vaikkapa lintuihin ja nisäkkäisiin. Hyönteiset ovat ärsyttäviä, inhottavia, pelottavia ja jopa vaarallisia. Ne ovat painajaisten ja kauhuelokuvien materiaalia.

Viime vuosina on herätty uutisiin globaalista hyönteiskadosta. On alettu puhua hyönteisten tärkeästä roolista “ekosysteemipalvelujen” tarjoajina: ne pölyttävät, hajottavat, muokkaavat maaperää, torjuvat tuholaisia. Nykyään moni osaa jo pelastaa pörriäisiä harventamalla ruohonleikkuuta ja rakentamalla hyönteishotelleja. Ovatko näihin hotelleihin kuitenkaan tervetulleita kaikki ötökät? “Tauteja levittävä puutiainen on luonnon kiertokulussa turha otus”, kirjoitti Helsingin sanomat taannoin. Pelastus tai jopa olemassaolon oikeus pitää ansaita ihmiselle koituvan hyödyn kautta.

Jaetuissa tiloissa etsimme toisenlaista tapaa suhtautua ötököihin. Miten katsoa hyönteistä jos voisi ohittaa koko haitta-hyöty-jaottelun? Voisiko nähdä kimalaisessa, kärpäsessä, kastemadossa tai hämähäkissä jotain muuta kuin pelastettavan ressukan tai ärsyttävän tai inhottavan ötökän? Installaatio tarjoaa tilan pohtia ja ihmetellä hyönteisten elämänmenoa ja niiden kanssa jakamaamme maailmaa. Miltä tuntuisi kohdata ötökät puhtaalta pöydältä ja silmästä silmään, olion oliona?
Shared Spaces will open for the audience on 11th of June 2022!

Opening times: 12.6.-14.8.2022, Wed-Fri at 10-18, Sat at 12-15

Jaetut tilat avautuu yleisölle 11.6.2022!
Aukioloajat: 12.6.-14.8.2022,
ke-pe klo 10-18, pe klo 12-15


When you arrive to Lassila farm, follow these steps:
1. Step inside the barn. Check out the Bug art exhibition by Raili Nurminen, grab the hand programme and, if necessary, loan headphones from the table. Alternatively, you can directly follow the signs that lead to Shared Spaces installation.
2. The hand programme includes a map with locations of the audioworks. From the back of the hand programme you can find instructions for using the QR codes, as well as the QR-code for the first audiowork. The same instructions and the code can also be found on the front yard sign (in the picture). Listen to the first audio work and then follow the signs to the Shared Spaces installation.
3. Explore the installation, listen to audio works, watch a video work, marvel at the bugs and enjoy a summer day! All works in the installation may be touched ☺️


Kun saavut paikan päälle Lassilan tilalle, toimi seuraavasti:
1. Astu sisään aittaan. Katsasta Raili Nurmisen ötökkätaidenäyttely ja nappaa pöydältä mukaasi Jaettujen tilojen käsiohjelma ja tarvittaessa lainakuulokkeet. Vaihtoehtoisesti voit seurata suoraan opaskylttejä jotka johtavat Jaetut tilat-installaatioon.
2. Käsiohjelman sisältä löydät installaation kartan, johon on merkitty myös ääniteosten paikat. Käsiohjelman takasivulta löydät QR-koodien käyttöohjeet sekä ensimmäisen QR-koodin. Samat ohjeet ja koodin löydät myös etupihan kyltistä (kuvassa). Kuuntele ensimmäinen ääniteos ja seuraa sitten opaskylttejä Jaetut tilat-installaatioon.
3. Tutustu installaatioon, kuuntele ääniteoksia, katsele videoteos, ihmettele ötököitä ja nauti kesäpäivästä! Kaikkiin installaation teoksiin saa koskea 😊